Kongre Hakkında

1. Otizm Araştırmaları Sempozyumu, SOBE Vakfı tarafından yürütülmekte olan “Sobe is Stronger with Ambassadors (Sobe Elçileriyle Daha Güçlü) projesinin faaliyetleri arasında düzenlenmekte olan bir kongredir.

1. Otizm Araştırmaları Sempozyumu, 3 Aralık 2021 tarihinde Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

1. Otizm Araştırmaları Sempozyumu, otizm alanı başta olmak üzere otizm ile ilgili ve ilişkili alanlardaki araştırmaları bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda otizm ile ilgili ve ilişkili alanlar kapsamında olmak üzere farklı disiplinlerden gelen çalışmalar kabul edilecektir.

Sempozyum dili İngilizce ve Türkçe’dir. Sempozyumda sunulan tüm bildiriler, kitap bölümü şeklinde yayınlanacaktır.

1. Otizm Araştırmaları Sempozyumu kapsamında sunulan bildirilerden herhangi bir katılım ücreti talep edilmemekte olup tamamen ücretsizdir.

Dünyada yaşanmakta olan pandemi koşulları nedeniyle dileyen katılımcılarımıza online sunum imkânı sunulacaktır.

Sizi, 3 Aralık 2021 tarihinde Konya’da düzenlenecek olan 1. Otizm Araştırmaları Sempozyumu’nda görmekten mutluluk duyacağız.

Mustafa AK

Vakıf Başkanı-Sempozyum Başkanı

Proje Hakkında

Sobe is Stronger with Ambassadors (Sobe Elçileriyle Daha Güçlü) projesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği almıştır. Proje kapsamında Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı, otizm spektrum bozukluğu konusunda aktif vatandaşlığı teşvik etmeyi, ağ oluşturma becerilerini güçlendirmeyi ve toplumun farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.

“Sobe is Stronger with Ambassadors” (Sobe Elçileriyle Daha Güçlü) projesi, AB tarafından finanse edilen “Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı (STDP-III) kapsamında yürütülmektedir. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Sivil Toplum Destek Programı STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.